Jak radzić sobie z manipulacją i toksycznymi relacjami?

Trwanie w toksycznych relacjach i podleganie manipulacji wpływa negatywnie na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Toksyczne relacje mogą prowadzić do obniżonego poczucia wartości, stresu i niskiej samooceny, podczas gdy manipulacja może prowadzić do utraty autonomii i poczucia kontroli nad własnym życiem. Kiedy już to wiemy, pojawiają się w nas różne pytania. Jak rozpoznać te zjawiska, a następnie jak sobie z nimi radzić? W niniejszym wpisie odpowiemy sobie na te wątpliwości.

Jak rozpoznać manipulację?

Manipulacja jest działaniem polegającym na świadomym  wywieraniu wpływu na innych ludzi lub sytuacje w celu osiągnięcia własnych korzyści lub celów. Osoba manipulowana nie zdaje sobie sprawy z tego, że ktoś na nią wpływa. Manipulator z kolei działa świadomie, aby osiągnąć swoje własne cele, nie zawsze korzystne dla drugiej strony.

Tym właśnie różni się manipulacja od wpływu społecznego. Wpływ społeczny możemy spotkać w różnych sferach życia, takich jak relacje osobiste (np. chcemy wpłynąć na partnera, aby odebrał wcześniej dzieci ze szkoły) biznesowe czy społeczne (np. reklamy czy różne kampanie społeczne). W zasadzie każdy z nas próbował w taki czy inny sposób wpływać na innych i był poddawany wpływowi.

Należy zatem odróżnić epizod zastosowania wpływu w obliczu pragnienia realizacji celu jednostki lub organizacji od nagminnego i ciągłego wpływu na osobę w celu kontroli jej życia. To pierwsze zachowanie nie niesie za sobą tak negatywnych skutków, jak to drugie.

W relacjach osobistych manipulacja może przybierać różne formy. Najczęściej spotykane czerwone flagi to:

 1.   Szantaż emocjonalny – grożenie odejściem lub odebraniem miłości w celu zmuszenia drugiej osoby do spełnienia swoich żądań lub oczekiwań. „Wyprowadzamy się albo składam papiery o rozwód!”
 2.   Gaslighting – przekonywanie drugiej osoby, że jej percepcja rzeczywistości jest błędna lub że jest szalona, co prowadzi do dezorientacji i wątpliwości co do własnych uczuć i doświadczeń. „Przecież nie pamiętasz tego dobrze. Zawsze przekręcasz fakty i wyolbrzymiasz sytuacje!”
 3.   Manipulacja informacjami – celowe przekręcenie lub ukrywanie informacji, aby wprowadzić drugą osobę w błąd lub uzyskać kontrolę nad sytuacją.
 4.   Zastraszanie lub groźby – grożenie fizyczną lub emocjonalną przemocą, aby zmusić inną osobę do wykonania określonych działań lub podjęcia określonych decyzji. „Przebierz się, bo wyglądasz jak panna lekkich obyczajów, albo sam Cię przebiorę!”
 5.   Gra na emocjach – wmawianie drugiej stronie, że jest odpowiedzialna za problemy lub konflikty w relacji, wykorzystując poczucie winy lub lęku. „To Twoja wina, gdybyś mówił normalnie, to bym tego nie zrobiła!”
 6.   Izolacja – próby izolowania partnera od przyjaciół, rodziny lub innych źródeł wsparcia. „Oni nastawiają Cię przeciwko mnie! Przez nich nie możemy być szczęśliwi.”

Manipulacja może prowadzić do utraty zaufania, obniżenia samooceny oraz naruszenia granic osobistych, co negatywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne oraz jakość relacji międzyludzkich.

Czym jest toksyczna relacja?

Toksyczna relacja to rodzaj relacji między dwiema osobami, który charakteryzuje się długotrwałym negatywnym wpływem na zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne przynajmniej jednej z osób uczestniczących. W toksycznych relacjach dominują negatywne emocje, konflikty, manipulacje, brak szacunku oraz niezdrowa dynamika w interakcjach.

Osoby zaangażowane w toksyczną relację mogą odczuwać stres, lęk, poczucie osamotnienia, niską samoocenę i inne negatywne skutki. Toksyczne relacje często prowadzą do znacznego obniżenia jakości życia i mogą mieć poważne konsekwencje dla dobrostanu psychicznego i emocjonalnego osób w nich uczestniczących.

Oto kilka wskaźników toksycznej relacji:

 1.   Brak szacunku – nieustanne lekceważenie lub krytyka ze strony partnera
 2.   Manipulacja – regularne próby manipulacji drugą osobą, zmierzanie do kontrolowania jej zachowania, decyzji lub emocji.
 3.   Ciągłe konflikty – występowanie dużej ilości konfliktów, które nie są konstruktywnie rozwiązywane i nawarstwiają się.
 4.   Nieuzasadniona kontrola – jedna osoba próbuje kontrolować życie, działania lub kontakty drugiej osoby bez jej zgody.
 5.   Brak równowagi – w relacji jedna ze stron poświęca więcej uwagi, czasu i energii na zaspokojenie potrzeb drugiej osoby, co prowadzi do zrezygnowania ze swoich potrzeb i  nierównowagi w relacji.
 6.   Odczuwanie negatywnych emocji – częste i przytłaczające uczucie smutku, złości, lęku lub stresu związane z interakcjami z partnerem.
 7.   Izolacja – jedna osoba stara się izolować drugą od przyjaciół, rodziny lub innych źródeł wsparcia, co prowadzi do zwiększenia zależności od partnera.

Obecność jednego lub kilku z tych znaków niekoniecznie oznacza, że cała relacja jest toksyczna, ale może to być sygnał, że warto bliżej przyjrzeć się dynamice relacji i jej zdrowemu funkcjonowaniu. Czasami pomocna w takiej sytuacji może być