fbpx
loader image

Nasz zespół

Joanna Robaczewska Psycholog, psychoterapeutka, coach, trenerka rozwoju osobistego

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i trenerką, założycielką Gabinetu Pomocy i Edukacji Psychologicznej LIBERI. Pracuję integratywnie, głównie w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym oraz EFT (Emotion Focused Therapy), wykorzystuję również techniki focusingu.

Pracuję z osobami, które doświadczają kryzysów emocjonalnych, lęków, stresu, nerwic, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób pochodzących z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych (DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików), osób które doświadczyły przemocy i różnego rodzaju nadużyć. Prowadzę także terapię par.

Terapia jest dla mnie przestrzenią do autentycznego kontaktu z drugim człowiekiem. Towarzyszę Ci w drodze do zmiany. Idziemy tą drogą najpierw wspólnie, po to, abyś później kroczyła/kroczył nią sama/sam, na własnych nogach. (…)

Dorota Mularz Psycholog, psychoterapeutka, trenerka

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i trenerką. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, doświadczającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, niskiej samooceny, cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju i lęków, z osobami w kryzysie oraz chcącymi lepiej zrozumieć siebie i własne doświadczenia i pełniej kierować swoim życiem.  Prowadzę również terapię par. Pracuję w nurcie humanistycznym.

Psychoterapia jest dla mnie procesem, który w oparciu o bezpieczną relację terapeutyczną pozwala dotrzeć do prawdziwego Ja wraz z jego potrzebami i emocjami, poznać i zrozumieć siebie, by świadomiej żyć. (…)

Anna Lidia Świderska Psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w procesie certyfikacji. Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym i EMDR.

Udzielam wsparcia psychologicznego i prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i starszej młodzieży. Pracuję zarówno w gabinecie, jak i w formie online. Zapraszam na sesje w języku polskim lub angielskim.

Pomagam osobom doświadczającym lęku, stresu, niskiego poczucia własnej wartości czy braku satysfakcji z życia, a także potrzebującym wsparcia w przejściu kryzysu życiowego czy znaczących zmian życiowych. Moimi pacjentami są też obcokrajowcy mieszkający w Polsce, którzy borykają się z problemami adaptacji w nowym środowisku i poczuciem samotności. (…)

Anna Bogacz Psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, pracuję w nurcie integratywnym, w którym najbliższe jest mi podejście humanistyczno-doświadczeniowe. Jestem także terapeutką uzależnień.

Pomagam osobom w różnych kryzysach życiowych – zmagającym się z lękiem, depresją, chorobą, osamotnieniem, żałobą, rozstaniem, cierpiącym z powodu niskiej samooceny, wycofującym się z życia, osobom stającym w obliczu ważnych decyzji czy okoliczności, mających trudności z budowaniem bliskich relacji. Pomagam także osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin z problemem alkoholowym, oraz doświadczającym różnych form przemocy.

Tomasz Orzechowski Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Ukończyłem studia psychologiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W pracy psychoterapeutycznej najbliższy jest mi nurt humanistyczno-doświadczeniowy. Zgodnie z jego założeniami, bardzo ważne jest dla mnie w relacji z klientem stworzenie bezpiecznej przestrzeni, atmosfery akceptacji i otwartości.
Prowadzę psychoterapię indywidualną, przyjmuję zarówno dorosłych jak i młodzież powyżej 16 roku życia. Prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców. Zapraszam na spotkania w kontakcie osobistym.

Magdalena Kępista-Lajčák Psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem i psychoterapeutką z wykształcenia i z zamiłowania. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz psychoterapię młodzieży.

Od 10 lat zajmuję się profesjonalną pomocą psychologiczną.Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej, której osią jest podejście humanistyczno-doświadczeniowe, podkreślające wartość relacji między klientem a terapeutą. Psychoterapia jest dla mnie bliskim spotkaniem dwojga ludzi, pełnym akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa. W kontakcie terapeutycznym bliska jest mi koncentracja na świecie klienta, jego aktualnych doświadczeniach i trudnościach.

Magdalena Myślińska Psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. W 2017 roku ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2010 roku pracuję w obszarze pomocy psychologicznej. W pracy psychoterapeutycznej czerpię przede wszystkim z podejścia humanistyczno-doświadczeniowego.   

Zapraszam na terapię osoby, które cierpią z powodu depresji, lęku, samotności, odnajdują w sobie cechy DDA i DDD, chciałyby lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowanie, pragną zrozumieć swoje emocje i umieć nad nimi zapanować albo móc je intensywniej poczuć, chcą przyjrzeć się swoim relacjom z innymi.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję także z kobietami, które znajdują się w kryzysie okołoporodowym.

Anna Tabor Psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, psychoterapeutką uzależnień. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskie w Lublinie. 

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Pracuję w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym, w którym najważniejsza dla mnie jest bezpieczna, pełna akceptacji relacja z klientem. 

Na psychoterapię zapraszam osoby dorosłe, ale także młodzież od 14 roku życia. Zapraszam również na konsultacje rodziców, którzy zmagają się z trudnościami wychowawczymi, podejrzewają, że ich dzieci mają problem z substancjami psychoaktywnymi. 

Joanna Meissner Psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i specjalistką psychoterapii uzależnień, terapeutką EMDR. Od 8 lat zajmuję się profesjonalną pomocą psychologiczną i psychoterapią. Pracuję w nurcie integratywnym, szczególnie bliskie jest mi podejście humanistyczno-doświadczeniowe. 

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w relacjach, cierpiącymi z powodu niskiej samooceny, zmagającymi się z bolesną przeszłością oraz z różnego rodzaju kryzysami i problemami emocjonalnymi. Zapraszam do współpracy także osoby z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i grupową oraz terapię par.

Zadzwoń