fbpx
loader image

Nasz zespół

Joanna Robaczewska Psycholog, psychoterapeutka, coach, trenerka rozwoju osobistego

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i trenerką, współzałożycielką Gabinetu Pomocy i Edukacji Psychologicznej LIBERI na Ursynowie.
Pracuję z osobami, które doświadczają kryzysów emocjonalnych, lęków, stresu, nerwic, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób pochodzących z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych (DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików), osób które doświadczyły przemocy i różnego rodzaju nadużyć. Prowadzę też terapię par.

Terapia jest dla mnie przestrzenią do autentycznego kontaktu z drugim człowiekiem. Towarzyszę Ci w drodze do zmiany. Idziemy tą drogą najpierw wspólnie, po to, abyś później kroczyła/kroczył nią sama/sam, na własnych nogach. (…)

Monika Flot-Hernandez (Masłowicz) Psycholog, psychoterapeutka i trenerka umiejętności interpersonalnych

Prowadzę wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną w nurcie humanistycznym dla osób dorosłych. W mojej pracy przywiązuję dużą wagę do odczuwania emocjonalnego pacjenta oraz jego sposobu przeżywania.

Pomagam osobom przeżywającym kryzys, stres, wypalenie zawodowe, mającym trudności z akceptacją siebie, cierpiącym z powodu osamotnienia, wyobcowania w związku z życiem w obcym kraju, zmiany miejsca zamieszkania, mającym trudności komunikacyjne.

Psychoterapia jest dla mnie szczególnym momentem spotkania z drugim człowiekiem, poznania go, tego, kim jest i z czym się boryka, a także towarzyszenia mu w odkrywaniu siebie i swoich potrzeb.

Pracuję również w języku angielskim oraz on-line (poprzez Skype). (…)

Dorota Mularz Psycholog, psychoterapeutka, trenerka

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i trenerką. Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, niskiej samooceny, cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju i lęków, z osobami w kryzysie oraz chcącymi lepiej zrozumieć siebie i własne doświadczenia i pełniej kierować swoim życiem. Pracuję w nurcie humanistycznym.

Psychoterapia jest dla mnie procesem, który w oparciu o bezpieczną relację terapeutyczną pozwala dotrzeć do prawdziwego Ja wraz z jego potrzebami i emocjami, poznać i zrozumieć siebie, by świadomiej żyć. (…)

Małgorzata Grudzińska Psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Terapia jest dla mnie autentycznym spotkaniem dwóch osób. W tym spotkaniu najważniejsza jest dla mnie relacja, otwartość i bezwarunkowa akceptacja świata pacjenta. 

Pracuję z osobami, które doświadczyły traumy, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (np. alkoholowych) – mają doświadczenie odwrócenia ról w rodzinie, czyli parentyfikacji. Pomagam również osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania oraz stanami depresyjnymi, a także mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, zaniżoną samoocenę, będącymi  w kryzysie. Zapraszam też osoby doświadczające straty bliskich i  żałoby. (…)

Julia Biłyk Psychoterapeutka

Jestem psychoterapeutką z Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Jest to pełnowymiarowy 4-letni kurs organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ponadto posiadam wykształcenie medyczne, które pomaga mi poszerzać perspektywę widzenia problemów natury psychologicznej.

Pracuję z osobami dorosłymi w nurcie integracyjnym, który łączy wszystkie najważniejsze i uznane podejścia psychoterapeutyczne. Umożliwia mi to dobranie najlepszych metod pracy w indywidualnym podejściu do klienta. W celu ciągłego podnoszenia jakości swojej pracy, regularnie korzystam z superwizji. Prowadzę również psychoterapię w języku rosyjskim.

Tomasz Lajfert Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia certyfikacyjnego wg standardów European Association for Gestalt Therapy. Moja praktyka oparta jest o zasady Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Pracuję z osobami, które doświadczają obniżonego nastroju lub stanu depresyjnego, stresu, niskiej samooceny, zaburzeń odżywiania, nadpobudliwości, trudności w relacjach społecznych, przejmujących snów oraz trudności z opanowaniem gniewu. (…)

Anna Lidia Świderska Psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w procesie certyfikacji. Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym. 

Udzielam wsparcia psychologicznego i prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i starszej młodzieży. Pracuję zarówno w gabinecie, jak i w formie online. Zapraszam na sesje w języku polskim lub angielskim.

Pomagam osobom doświadczającym lęku, stresu, niskiego poczucia własnej wartości czy braku satysfakcji z życia, a także potrzebującym wsparcia w przejściu kryzysu życiowego czy znaczących zmian życiowych. Moimi pacjentami są też obcokrajowcy mieszkający w Polsce, którzy borykają się z problemami adaptacji w nowym środowisku i poczuciem samotności. (…)