fbpx

Tomasz Orzechowski Psycholog, psychoterapeuta

Tomasz Orzechowski kopia

Jestem psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Ukończyłem studia psychologiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W pracy psychoterapeutycznej najbliższy jest mi nurt humanistyczno-doświadczeniowy. Zgodnie z jego założeniami, bardzo ważne jest dla mnie w relacji z klientem stworzenie bezpiecznej przestrzeni, atmosfery akceptacji i otwartości. 

Wspieram w poszerzaniu samoświadomości, lepszym rozumieniu przeżywanych emocji i podejmowaniu decyzji, które będą zgodne z potrzebami i wartościami klienta.

Pracuję z osobami, które:

  • pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych lub alkoholowych (Dorosłe Dzieci Alkoholików, DDA)
  • doświadczyły traumy
  • zmagają się z zaburzeniami nastroju, w tym z depresją
  • doświadczają lęków i ataków paniki
  • zmagają się z poczuciem osamotnienia
  • mają trudności w relacjach
  • znajdują się w niesatysfakcjonujących związkach bądź są w sytuacjach okołorozwodowych
  • doświadczają psychologicznych trudności wynikających z niepełnosprawności fizycznych
  • doświadczają przewlekłego stresu lub wypalenia zawodowego
  • mają trudności wychowawcze i w relacjach z dziećmi

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Ukończyłem 4-letnią Szkołę Psychoterapii INTRA, akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Domu Rotacyjnym – ośrodku dla osób chorych psychicznie doświadczających kryzysu bezdomności, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, jako biegły sądowy w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, a także prowadząc psychoterapię w prywatnym gabinecie. Udzielam się jako wolontariusz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, przyjmuję zarówno dorosłych jak i młodzież powyżej 16 roku życia. Prowadzę także konsultacje wychowawcze dla rodziców. Zapraszam na spotkania w kontakcie osobistym.

Zadzwoń