Przeszłość nas nie definiuje, czyli jak poradzić sobie z syndromem DDA?

Pojęcie Dorosłe Dzieci Alkoholików, czyli DDA bardzo długo odnosiło się do ludzi, którzy zostali wychowani w domach z problemem alkoholowym, a ponadto odznaczają się pewnymi schematami zachowań odkrywającymi ich traumy i zaniedbania z przeszłości. Jednak badania wykazały, że te same schematy poznawczo-emocjonalne występują również u osób dotkniętych takimi doświadczeniami w przeszłości jak przemoc w rodzinie, inne uzależnienia bliskich osób, na przykład od grania, a także przewlekła choroba jednego z członków rodziny. Niezależnie jednak od tego, co jest przyczyną, syndrom DDA nie jest wyrokiem. Specjaliści opracowali wiele rodzajów psychoterapii DDA Warszawa. Kluczowe jest również zrozumienie samego zjawiska i jego konsekwencji dla naszej psychiki – nie taki wilk straszny, jak go malują.

Warto też pamiętać, że syndrom DDA to nie jest zaburzenie czy choroba, tylko pewien zestaw emocji i zachowań, schematów, postaw, które występują w związku z określonymi doświadczeniami z dzieciństwa i które, w toku terapii, można zmienić i uelastycznić.

Leczenie DDA Warszawa – od czego zacząć?

Zdrowie psychiczne, będące – pomimo licznych kampanii uświadamiających – jeszcze
w niektórych środowiskach tematem tabu, jest kluczową kwestią przede wszystkim dla jakości naszego życia i codziennego funkcjonowania. Wmawianie sobie i innym tego, że problem nie istnieje, to najlepsza droga do pogłębiania go. Nie inaczej jest w przypadku syndromu DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików. Oswojenie się z tym, to pierwszy, ale bardzo dla niektórych trudny krok. Wstyd utrudniający rozpoczęcie terapii wiąże się często z przeszłymi trudnymi doświadczeniami, dorastaniem w poczuciu inności i gorszości.

Tutaj pomocne może być wstępne zidentyfikowanie się z postawami charakterystycznymi dla DDA, bo to oznacza, że nie tylko ja tak mam, inni borykają się z podobnymi problemami. Warto jednak uważać, żeby nie przykleić sobie na stałe takiej „etykietki DDA”, bo może to przynieść więcej strat niż korzyści, np. utknięcie w poczuciu krzywdy. Z czasem przychodzi ważny etap budowania swojej tożsamości, niezależnej od trudnych doświadczeń z dzieciństwa.

Terapia DDA Warszawa będzie pomocna w zadbaniu o swój stan psychiczny, ale do tego potrzebny jest pierwszy krok, czyli gotowość do podjęcia psychoterapii i umówienie się na spotkanie.

Dorastanie w rodzinie alkoholowej – jak powstaje syndrom DDA?

Osoby z tym syndromem często nie mają wpływu na funkcjonowanie systemu rodzinnego.
Z czym się zmagają? Z ciągłym poczuciem odrzucenia, brakiem fizycznego i psychicznego oparcia, aprobaty czy uwagi. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym sprzężone jest z ciągłym chaosem, a brak możliwości przewidzenia kolejnych zdarzeń sprawia, iż dziecko żyje z ciągłym uczuciem lęku i niepokoju. Na przykład dziecko dorastające w takiej rodzinie nigdy nie wie, w jakim stanie do domu wróci nadużywający alkoholu rodzic i jak to wpłynie na sytuację w rodzinie – czy rodzice będą się kłócić, czy trzeba będzie interweniować albo nawet dla bezpieczeństwa nocować poza domem? W ten sposób kształtuje się u dziecka,
i często trwa również w dorosłości, wzmożona potrzeba kontroli i ciągłej czujności.
W dorosłym życiu osoby z syndromem DDA często mają potrzebę nadmiernie kontrolować codzienne sytuacje, mimo, że nie ma już takiego zagrożenia, jakiego doświadczały w dzieciństwie. Praca nad odpuszczaniem kontroli to jeden z tematów, którym możemy zajmować się podczas psychoterapii DDA.

W rodzinie alkoholowej zagrożony jest rozwój dziecka na podłożu psychologicznym. Dzieci trwają w życiu pozbawionym norm, wartości i zasad. Często wiąże się to z doświadczaniem lub byciem świadkiem przemocy psychicznej i fizycznej, a nawet przemocy o podłożu seksualnym. Te wszystkie zdarzenia mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia pacjenta w przyszłości. Jednak nawet jeśli mają, to nie ma sytuacji bez wyjścia. Wizyta w gabinecie psychoterapii DDA Warszawa Mokotów może pomóc w uporaniu się z trudnymi doświadczeniami z przeszłości.

Czym się objawia syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)?

Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików wiąże się z przyjmowaniem określonych postaw, utrwalonych schematów które w głównej mierze mają na celu eliminowanie psychicznego i fizycznego bólu. Bardzo często te postawy kiedyś, w przeszłości były bardzo użyteczne, a nawet pozwalały w ogóle przetrwać bardzo trudne warunki (np. postawa obronna, wzmożona kontrola i czujność, walka albo ucieczka), natomiast aktualnie te utrwalone schematy z przeszłości często utrudniają życie osobom z syndromem DDA.

Często osoba z tym syndromem przyjmuje postawę obronną, co sprawia, że odczuwa stałe napięcie emocjonalne. Może koncentrować się na tym, żeby niczego nie stracić, a jednocześnie nie podejmować ryzyka zmiany. Prościej rzecz ujmując, dzieci w rodzinach alkoholowych nastawione są na tak zwany tryb przetrwania. W dorosłym życiu często też tkwią w sytuacjach, które blokuje lęk przed zmianą (może to być np. trwanie w toksycznym związku czy obawa przed zmianą pracy). Ponadto osoby, które doświadczyły dorastania i życia w rodzinie alkoholowej mogą doświadczać na co dzień braku pewności siebie. Czasami też pesymistycznie patrzą w przyszłość i bywają rozchwiane emocjonalnie. W związku z nadużyciami, których doświadczyły, mogą odczuwać poczucie niesprawiedliwości i wrogości wobec innych, co utrudnia im kontakty interpersonalne, a czasem też wchodzenie w związki. Psychoterapia DDA Warszawa bardzo często pomaga nauczyć się radzić sobie z tymi problemami.

Częstym doświadczeniem osób, które dorastały w rodzinie alkoholowej jest nadwrażliwość interpersonalna (obawa przed oceną innych osób, stres w sytuacjach społecznych), mają też tendencję do krytykowania siebie i zamartwiania się. U niektórych osób występuje trudność z odprężeniem się, traktują siebie bardzo poważnie, żyją w stanie ciągłej gotowości do działania, chociaż czasem mają problem z kończeniem rozpoczętych zadań. Leczenie DDA Warszawa jest procesem wymagającym czasu i wytrwałości, aby wprowadzić upragnione zmiany, więc pomoc doświadczonego psychoterapeuty będzie tutaj kluczowa.

Terapia DDA Warszawa – jak wygląda proces psychoterapii?

Psychoterapia DDA często jest procesem długoterminowym. Spotkania takie prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Dlaczego tak ważne są terapie grupowe? Zwłaszcza w przypadku, gdy osoba z syndromem DDA wzrasta w poczuciu osamotnienia oraz w przeświadczeniu o własnej inności, to wsparcie grupy terapeutycznej jest bardzo ważne. Często osoby z tym syndromem żyją z przeświadczeniem, że nikt nie zaakceptuje kogoś o takiej, a nie innej przeszłości. Gabinet LIBERI psychoterapii DDA Warszawa Mokotów proponuje pomoc specjalistów.

Jaka jest rola psychoterapeuty w leczeniu syndromu dorosłego dziecka alkoholika? Decyduje m.in. o sposobie realizacji planu terapeutycznego. Klienci psychoterapii DDA Warszawa powoli, we własnym tempie spotykają się z trudnymi wydarzeniami z przeszłości. Zawsze odbywa się to w bezpiecznych warunkach i przy pełnym wsparciu terapeuty. Oswajamy lęk, wstyd, ale też spotykamy się ze złością, która uruchamia potrzebę stawiania granic i dbania o siebie w dorosłym życiu.

Doświadczenie bezpiecznego i akceptującego kontaktu z terapeutą jest bardzo ważnym i leczącym elementem terapii. Osoby z rodzin alkoholowych często jako dzieci nie miały w ogóle doświadczania kontaktu z bezpieczną dorosłą osobą. Dlatego m.in. oparta na zaufaniu relacja z terapeutą jest takim ważnym korekcyjnym (czyli leczącym) doświadczeniem. Jakie są zalety takiej terapii? Pozwala ona nauczyć się życia bez poczucia winy, wstydu, złości, czy lęku w związku z przeszłymi doświadczeniami i buduje sprawczość, żeby w dorosłym życiu stanąć na własne, mocne nogi.

O autorce: Joanna Robaczewska

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i trenerką, założycielką Gabinetu Pomocy i Edukacji Psychologicznej LIBERI na Mokotowie.
Pracuję z osobami, które doświadczają kryzysów emocjonalnych, lęków, stresu, nerwic, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób pochodzących z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych (DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików), osób które doświadczyły przemocy i różnego rodzaju nadużyć. Prowadzę też terapię par.

Terapia jest dla mnie przestrzenią do autentycznego kontaktu z drugim człowiekiem. Towarzyszę Ci w drodze do zmiany. Idziemy tą drogą najpierw wspólnie, po to, abyś później kroczyła/kroczył nią sama/sam, na własnych nogach.