Psychoterapia online dla osób na emigracji i uchodźców

Osoby, które przeprowadziły się do nowego kraju, przeżywają specyficzne wyzwania. Niektóre z nich są bardziej oczywiste, takie jak:

 • funkcjonowanie w innym języku,
 • inne zwyczaje,
 • inne fizyczne otoczenie.

Inne wyzwania są bardziej subtelne, na przykład:

 • inny stopień bezpośredniości w komunikacji,
 • inne rozpowszechnienie indywidualizmu vs. kolektywizmu w relacjach,
 • inna ekspresja emocji dopuszczana przez normy,
 • inne wyobrażenia o męskości i kobiecości,
 • inne sposoby nawiązywania relacji przyjacielskich i romantycznych,
 • tolerancja dla odchyleń od norm może być wyższa lub niższa niż ta, do której przywykło się w Polsce.

Zmiana otoczenia wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu emigrującej osoby i może wywołać stres podczas adaptacji.

Jednocześnie przeprowadzka jest zmianą w relacjach z osobami pozostającymi w Polsce. Może wpłynąć w różnym stopniu i w różny sposób na poszczególne relacje. Niektórzy zareagują wyższą uważnością na podtrzymanie więzi i choć np. forma spotkań zmieni się na wirtualne, ich regularność może się utrzymać lub nawet zwiększyć. Inne relacje osłabną wraz z fizycznym oddaleniem. U niektórych osób może pojawić się poczucie krzywdy bądź poczucie winy związane z decyzją o wyjeździe.

Te zmiany mogą wywoływać trudności podczas odnajdywania równowagi po przeprowadzce. Czasami są to pierwsze sygnały, aby sięgnąć po profesjonalną pomoc – psychoterapia online Warszawa.

Psychoterapia online Warszawa – Niepokojące sygnały

Niektórym osobom towarzyszy poczucie osamotnienia, izolacji bądź wykorzenienia. Utrzymujące się wrażenie zagrożenia bądź ogólny lęk lub niepokój, jeśli się pojawią, mogą dodatkowo utrudniać adaptację do nowego otoczenia. Jeśli natężenie napięcia i/lub powyższych emocji jest już na tyle wysokie, że utrudnia funkcjonowanie i adaptację do nowego otoczenia, warto rozważyć sięgnięcie po pomoc.

Osoby rozważające terapię mają do dyspozycji różne opcje. Jedną z nich jest zwrócenie się do psychoterapeutów polskojęzycznych, aby proces terapeutyczny odbywał się w języku ojczystym – psychoterapia online warszawa. Ciekawe podsumowanie, jakie raz usłyszeliśmy, to, że na początku osoba na emigracji „myślała już po angielsku, ale uczucia przeżywała po polsku”. Faktycznie język oraz zinternalizowana od dzieciństwa kultura pochodzenia są ważnymi czynnikami w procesie uświadamiania i werbalizacji emocji oraz refleksji nad nimi. Może być w tym pomocna obecność i wsparcie terapeuty, który współdzieli częściowo ten kod językowy i kulturowy.

Z jakimi wyzwaniami mierzą się uchodźcy?

Z kolei w przypadku uchodźców część niepokojących sygnałów jest podobna jak u osób na emigracji (np. poczucie izolacji czy wykorzenienia), natomiast często dodatkowo pojawiają się objawy związane z przeżytą traumą wojenną, takie jak:

 • utrzymujące się wysokie natężenie lęku
 • ciągły niepokój i zamartwianie się o bliskie osoby, które zostały w kraju ogarniętym wojną
 • nadwrażliwość na bodźce sensoryczne, np. takie jak głośny hałas, który kojarzy się z wybuchami bomb
 • flashbacki, czyli powracające obrazy drastycznych scen, które dana osoba widziała podczas wojny
 • trudności ze snem
 • ogólna dezorientacja i tendencja do nie podejmowania działań, które mogłyby polepszyć warunki bytowania (np. długoterminowe pozostawanie w punkcie recepcyjnym, trudność w podjęciu jakiejkolwiek pracy)
 • trudności z załatwieniem podstawowych spraw urzędowych i organizacyjnych w kraju udzielającym azylu.

W przypadku uchodźców z Ukrainy, ze względu na pewne podobieństwo języka polskiego i ukraińskiego, bariera językowa jest mniejsza, choć nadal może ona występować. Jeżeli wymienione wyżej objawy utrzymują się, warto sięgnąć po pomoc psychologiczną, optymalnie w języku ukraińskim lub w języku polskim, jeśli dana osoba zna go w stopniu komunikatywnym.

Konsultacja online Warszawa – zapraszamy uchodźców z Ukrainy do konsultacji zarówno online jak i stacjonarnych, również w formie wolontariatu. Warto zrobić pierwszy krok i umówić się na spotkanie, aby nie tkwić w przedłużającej się trudnej sytuacji.

Terapia online

Psychoterapia online Warszawa – jak to działa?

Spotkania terapeutyczne mogą odbywać się zarówno w formie fizycznej jak i online. Forma online może być równie efektywna jak praca na żywo, a jednocześnie dla części osób logistyka z nią związana jest dużo prostsza dzięki brakowi dojazdów. Konieczne jest jednak bezpieczne i komfortowe miejsce, ze stabilnym łączem, kamerką i mikrofonem, gdzie w sposób nieprzerywany, będąc niesłyszanym przez inne osoby, można odbywać spotkania online z psychoterapeutą. Akceptacja dla formy wirtualnej poszerzyła się po stronie klientów jak i terapeutów po pozytywnych doświadczeniach, których dostarczyło mierzenie się z obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19.

Psychoterapia online Warszawa – dla osób na emigracji forma ta niesie szczególną korzyść, ponieważ może znacznie poszerzyć krąg dostępnych terapeutów. Nic nie stoi na przeszkodzie, z wyjątkiem ewentualnej różnicy stref czasowych i stabilności połączenia internetowego, aby sięgnąć po pomoc terapeuty mieszkającego w Polsce.

Jak zrobić pierwszy krok? – konsultacja online Warszawa

Oczywiście na wyzwania związane z adaptacją do nowej rzeczywistości na emigracji nie ma jednego rozwiązania. Każda osoba jest inna, różne potrzeby będą grały główną rolę u poszczególnych osób. Warto mieć świadomość, że nie trzeba decydować się od razu na terapię czy konkretnego specjalistę. Wielu terapeutów rozpoczyna współpracę od konsultacji online, która jest dla klienta okazją do sprawdzenia, czy to właśnie z tą osobą chce współpracować i w jakiej formie. Natomiast możliwości otrzymania wsparcia są w zasięgu i możne je wypróbować.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na pierwsze spotkanie – psychoterapia online Warszawa.

Piotr Robaczewski

O autorze: Pracuję w nurcie krótkoterminowym (TSR/BSFT) z osobami doświadczającymi trudności lub chcącymi zmienić w swoim życiu coś, co jest trudne do zmiany. Kształcę się również w nurcie psychoterapii Gestalt. Dziękuję za przeczytanie artykułu i zapraszam do współpracy.

O autorce: Joanna Robaczewska

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i trenerką, założycielką Gabinetu Pomocy i Edukacji Psychologicznej LIBERI na Mokotowie.
Pracuję z osobami, które doświadczają kryzysów emocjonalnych, lęków, stresu, nerwic, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób pochodzących z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych (DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików), osób które doświadczyły przemocy i różnego rodzaju nadużyć. Prowadzę też terapię par.

Terapia jest dla mnie przestrzenią do autentycznego kontaktu z drugim człowiekiem. Towarzyszę Ci w drodze do zmiany. Idziemy tą drogą najpierw wspólnie, po to, abyś później kroczyła/kroczył nią sama/sam, na własnych nogach.