fbpx

Anna Bogacz Psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień 

Anna Bogacz mniejsze

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, pracuję w nurcie integratywnym, w którym najbliższe jest mi podejście humanistyczno-doświadczeniowe. 

Pomagam osobom w różnych kryzysach życiowych – zmagającym się z lękiem, depresją, chorobą, osamotnieniem, żałobą, rozstaniem, cierpiącym z powodu niskiej samooceny, wycofującym się z życia, osobom stającym w obliczu ważnych decyzji czy okoliczności, mających trudności z budowaniem bliskich relacji. Pomagam także osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin z problemem alkoholowym, oraz doświadczającym różnych form przemocy.

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, gdzie ważny jest dla mnie człowiek z całą jego złożonością i niepowtarzalnością, a to czego aktualnie doświadcza jest punktem wyjścia do rozpoznania i zmierzania się z głębszymi trudnościami. Podczas takiego spotkania wspieram w profesjonalny, uważny i zaangażowany sposób. Buduję więź opartą na poczuciu bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, pracuję również z parami.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w akredytowanym Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Przez kilka lat kształciłam również się w Instytucie Psychologii Zdrowia (certyfikat specjalisty terapii uzależnień), brałam  udział w licznych szkoleniach i konferencjach dla profesjonalistów (m.in. w zakresie Dialogu Motywującego, Integratywnej systemowej psychoterapii zaburzeń lękowych i posttraumatycznych w Krakowie). Dyplom magistra psychologii otrzymałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Czerpię w niej także z własnych doświadczeń życiowych i nieustannego samorozwoju, który jest dla mnie źródłem satysfakcji zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. 

Zapraszam na spotkania w kontakcie osobistym, a także online.

Zadzwoń