fbpx
loader image

Monika Flot-Hernandez (Masłowicz) Psycholog, psychoterapeutka i trenerka umiejętności interpersonalnych

Monika_Maslowicz_4_wide

Prowadzę wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię w nurcie humanistycznym dla osób dorosłych na sesjach indywidualnych oraz w grupach. W mojej pracy przywiązuję dużą wagę do odczuwania emocjonalnego pacjenta oraz jego sposobu przeżywania.

Pracuję także w języku angielskim oraz online (poprzez Skype).

Pomagam osobom:

  • cierpiącym z powodu trudności wynikających z odczuwania zbyt silnych emocji (złości, lęku, smutku, poczucia winy),
  • przeżywającym kryzys, stres, wypalenie zawodowe, żyjącym w poczuciu konfliktu, niezdecydowania,
  • mającym trudności z akceptacją siebie, w wyrażaniu swoich potrzeb i uczuć, w stawianiu granic,
  • cierpiącym z powodu poczucia osamotnienia, wyobcowania, często z powodu życia w obcym kraju, zmiany miejsca zamieszkania (z powodów zawodowych albo prywatnych),
  • mającym trudności komunikacyjne, potrzebującym wsparcia w relacjach i w porozumieniu się z innymi, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Wykształcenie i doświadczenie
Uzyskałam dyplom psychologa na wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) w Warszawie. Ukończyłam kurs z zakresu interwencji kryzysowej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą.

Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Jestem także absolwentką magisterskich studiów na kierunku Zarządzania Międzynarodowego na uczelni IAE we Francji oraz Szkoły Trenerów Biznesu INTRA.

Mam wieloletnie doświadczenie życia za granicą oraz w pracy w międzynarodowej korporacji w tematyce HR, zarządzania potencjałem ludzkim oraz zarządzania zmianą. Brałam udział w warsztatach i projektach o tematyce antystresowej, psychologicznej higieny pracy, zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Psychoterapia jest dla mnie szczególnym momentem spotkania z drugim człowiekiem, poznania go, tego kim jest i z czym się boryka, a także towarzyszenia mu w odkrywaniu siebie i swoich potrzeb.